اشعار زیبای دلنشین و عاشقانه -غریب آشنا-تصویر رویا-نوازش-عید اومده عید اومده بهاره